Wetten en regelgeving in België

Image

Project Info:

ECC zorgt ervoor dat de nieuwe regels, voorschriften, richtlijnen, enz., die uitgevaardigd worden in België, zo toegankelijk mogelijk zijn voor onze gemeenschap.
Vooral die met betrekking tot huidige rechten en plichten.

Onze andere doelstellingen: