Hulp voor Ethiopiërs in België

Image

Project Info:

ECC helpt Ethiopische nieuwkomers in België om te integreren en er hun weg te vinden.
Helpt de Ethiopiërs tijdens een natuurramp.
Helpt de gemeenschap bij het verstrekken van belangrijke up-to-date informatie.

Financiële of andere hulp:
ECC ontwikkelt manieren om op permanente of tijdelijke basis inkomsten te genereren voor onze gemeenschap.
Het belangrijkste doel hierbij is dat deze capaciteit kan worden benut wanneer de behoefte zich hier in België of Ethiopië voordoet.
Verleent financiële, adviserende en raadgevende hulp, al naargelang het geval, wanneer een lid van onze gemeenschap wordt geconfronteerd met langdurige ziekte, gevangenisstraf, werkloosheid of andere tijdelijke problemen.

Onze andere doelstellingen: