Ethiopische taalscholen

Image

Project Info:

ECC werkt samen met verschillende Ethiopische talenscholen in België om Ethiopische kinderen die in België  geboren zijn en Ethiopische adoptiekinderen te helpen.
Brengt zoveel mogelijk materiaal mee uit Ethiopië dat hen kan helpen meer te weten over de nationale taal van Ethiopië.
Hierdoor kunnen ze in de toekomst gemakkelijk communiceren met de lokale Ethiopiërs.
We zullen een periodiek bijeenkomsten organiseren voor alle kinderen om hen in staat te stellen met elkaar kennis te maken.
Tegelijkertijd zullen we hen  helpen om een identiteitsgevoel te ontwikkelen, de cultuur en geschiedenis van het land van herkomst beter te begrijpen.

Onze andere doelstellingen: