Opleiding en andere ontwikkeling

Image

Project Info:

We zoeken en verzamelen materiële donaties en bezorgen ze in Ethiopië, aan de juiste begunstigden.
We doen dit in samenwerking met verschillende instellingen in België.
We bieden hulp bij het zoeken naar beurzen voor Ethiopische studenten in België.
En we ondersteunen nieuwkomers bij hub adaptatie aan de nieuwe omgeving.

Onze andere doelstellingen: