Communicatie en uitwisseling van ideeën

Image

Project Info:

Het ECC in België is een geschikt platform bij uitstek waar Ethiopiërs met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen.
Zo krijgen ze de kans om ideeën uit te wisselen, om de levensomstandigheden van onze gemeenschap in België te verbeteren.

 

Onze andere doelstellingen: